Khách sạn Tường Vy – P. An Hoà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Lô 10, căn 09, Phan Thị Ràng, P. An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 6298 899
Trang web https://khachsantuongvy.com/
Tọa độ 99.691.773, 1.051.069.802

 


Địa chỉ Khách sạn Tường Vy ở đâu?

Lô 10, căn 09, Phan Thị Ràng, P. An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Tường Vy như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Tường Vy là:

Khách sạn Tường Vy có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Tường Vy là: https://khachsantuongvy.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Nhất Quý - Khu phố 1