Khách Sạn Việt Hương – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 26 Nguyễn Tất Thành, Phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3825 066
Trang web
Tọa độ 13.085.635.499.999.900, 1.092.971.709

 


Địa chỉ Khách Sạn Việt Hương ở đâu?

26 Nguyễn Tất Thành, Phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Việt Hương như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Việt Hương là:

Khách Sạn Việt Hương có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Việt Hương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Phương Anh Hotel - Phủ Hà