Khách sạn Việt Úc – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ H17 Phan Huy Chú, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 094 525 41 39
Trang web https://www.facebook.com/vietuchotelvungtau/
Tọa độ 10.336.278.799.999.900, 1.070.821.897

 


Địa chỉ Khách sạn Việt Úc ở đâu?

H17 Phan Huy Chú, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Việt Úc như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Việt Úc là:

Khách sạn Việt Úc có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Việt Úc là: https://www.facebook.com/vietuchotelvungtau/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Thanh Bình @ - Tân Lợi