Khách sạn Windy Hotel Quảng Bình – Phường Hải Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 6 Lý Nam Đế, Phường Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0232 3533 335
Trang web
Tọa độ 1.748.089, 1.066.167.006

 


Địa chỉ Khách sạn Windy Hotel Quảng Bình ở đâu?

6 Lý Nam Đế, Phường Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Windy Hotel Quảng Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Windy Hotel Quảng Bình là:

Khách sạn Windy Hotel Quảng Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Windy Hotel Quảng Bình là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Luxstay-Cafe-Gym-BĐS Tâm Nguyễn - Phù Đổng