Khách sạn Xuân Hồng 2 – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 69-71 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam
Số điện thoại 091 800 71 64
Trang web http://khach-san-xuan-hong-2-hotel.business.site/
Tọa độ 11.940.537.299.999.900, 1.084.348.045

 


Địa chỉ Khách sạn Xuân Hồng 2 ở đâu?

69-71 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Xuân Hồng 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Xuân Hồng 2 là:

Khách sạn Xuân Hồng 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Xuân Hồng 2 là: http://khach-san-xuan-hong-2-hotel.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  Zivuu - Phường 10