Khách Sạn Xuân Hồng – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3831 483
Trang web
Tọa độ 119.403.381, 1.084.354.224

 


Địa chỉ Khách Sạn Xuân Hồng ở đâu?

39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Xuân Hồng như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Xuân Hồng là:

Khách Sạn Xuân Hồng có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Xuân Hồng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  PHÚ MỸ Hotel - KP5