Khách Sạn Xuân Quang – Thanh Son

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 106 Ng. Gia Tự, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0259 6268 016
Trang web https://www.facebook.com/Xuanquang106hotel/
Tọa độ 11.573.392, 1.089.942.535

 


Địa chỉ Khách Sạn Xuân Quang ở đâu?

106 Ng. Gia Tự, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Xuân Quang như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Xuân Quang là:

Khách Sạn Xuân Quang có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Xuân Quang là: https://www.facebook.com/Xuanquang106hotel/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn The Stay 2 - Đằng Giang