Khach san Yen Vy 32 – Nguyễn Văn Cừ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 32 Chương Dương, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 6264 477
Trang web http://yenvyhotel.com/
Tọa độ 137.529.624, 1.092.136.108

 


Địa chỉ Khach san Yen Vy 32 ở đâu?

32 Chương Dương, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Khach san Yen Vy 32 như thế nào?

Giờ làm việc của Khach san Yen Vy 32 là:

Khach san Yen Vy 32 có website không?

Địa chỉ trang web của Khach san Yen Vy 32 là: http://yenvyhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Harry Phu Quoc 2 Hotel - Dương Tơ