Khanh Dang Hotel – Thống Nhất

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1599 Đ. Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 8820 887
Trang web
Tọa độ 109.579.772, 1.068.350.143

 


Địa chỉ Khanh Dang Hotel ở đâu?

1599 Đ. Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Khanh Dang Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Khanh Dang Hotel là:

Khanh Dang Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Khanh Dang Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Aurora Hotels & Travel - Lý Thái Tổ