Khánh sạn Thu Huyền – P. Minh Khai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 91 Nguyễn Thái Học, P. Minh Khai, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0333 353 333
Trang web http://dacsan-hagiang.com/
Tọa độ 228.240.424, 10.498.581.779.999.900

 


Địa chỉ Khánh sạn Thu Huyền ở đâu?

Số 91 Nguyễn Thái Học, P. Minh Khai, Hà Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Khánh sạn Thu Huyền như thế nào?

Giờ làm việc của Khánh sạn Thu Huyền là:

Khánh sạn Thu Huyền có website không?

Địa chỉ trang web của Khánh sạn Thu Huyền là: http://dacsan-hagiang.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Wilton Hotel - Võ Cường