Khèn Mông house – Sử Pán

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 08 Sử Pán I – xã, Sử Pán, Sa Pa, Lào Cai 330000, Việt Nam
Số điện thoại 0384 057 939
Trang web https://khen-mong-house.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 22.296.738.599.999.900, 1.039.200.252

 


Địa chỉ Khèn Mông house ở đâu?

08 Sử Pán I – xã, Sử Pán, Sa Pa, Lào Cai 330000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khèn Mông house như thế nào?

Giờ làm việc của Khèn Mông house là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Minh Hà - Khu Pho 10