Kho lạnh Hoà Bình – Phong Nẫm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ W3PJ+XPV, Phong Nẫm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0336 367 773
Trang web
Tọa độ 109.374.766, 1.080.817.818

 


Địa chỉ Kho lạnh Hoà Bình ở đâu?

W3PJ+XPV, Phong Nẫm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Kho lạnh Hoà Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Kho lạnh Hoà Bình là:

Kho lạnh Hoà Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Kho lạnh Hoà Bình là:

Hình ảnh

Xem thêm:  ĐẶC SẢN PHÚ YÊN tại Long An - Phường 3