Kho Nội Thất Chợ Tốt Đà Lạt – Kho Đồ Cũ – Hàng Thanh Lý Đà Lạt – Phường 8

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Lô B10 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam
Số điện thoại 098 144 81 79
Trang web http://chototdalat.com/
Tọa độ 119.687.954, 10.843.974.929.999.900

 


Địa chỉ Kho Nội Thất Chợ Tốt Đà Lạt - Kho Đồ Cũ - Hàng Thanh Lý Đà Lạt ở đâu?

Lô B10 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Giờ làm việc của Kho Nội Thất Chợ Tốt Đà Lạt - Kho Đồ Cũ - Hàng Thanh Lý Đà Lạt như thế nào?

Giờ làm việc của Kho Nội Thất Chợ Tốt Đà Lạt – Kho Đồ Cũ – Hàng Thanh Lý Đà Lạt là: Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00]

Kho Nội Thất Chợ Tốt Đà Lạt - Kho Đồ Cũ - Hàng Thanh Lý Đà Lạt có website không?

Địa chỉ trang web của Kho Nội Thất Chợ Tốt Đà Lạt – Kho Đồ Cũ – Hàng Thanh Lý Đà Lạt là: http://chototdalat.com/

Hình ảnh