Khởi Space – Điện Biên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 01 | 1026, Điện Biên, Yên Bái 320000, Việt Nam
Số điện thoại 0848 111 026
Trang web
Tọa độ 21.587.495, 1.045.225.016

 


Địa chỉ Khởi Space ở đâu?

01 | 1026, Điện Biên, Yên Bái 320000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khởi Space như thế nào?

Giờ làm việc của Khởi Space là: Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Khởi Space có website không?

Địa chỉ trang web của Khởi Space là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thiên đường cà phê - Ph.Gia Cẩm