Khu công nghiệp Tân Trường – Tân Trường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ AH14, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 976 85 86
Trang web http://tniholdings.vn/
Tọa độ 209.287.337, 10.622.463.359.999.900

 


Địa chỉ Khu công nghiệp Tân Trường ở đâu?

AH14, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu công nghiệp Tân Trường như thế nào?

Giờ làm việc của Khu công nghiệp Tân Trường là:

Khu công nghiệp Tân Trường có website không?

Địa chỉ trang web của Khu công nghiệp Tân Trường là: http://tniholdings.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop hoa tươi Vinh MrHoa - Hưng Phúc