Khu Du Lịch Sinh Thái Ruby Yên Bái – TT. Yên Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ PXVF+6X7, TT. Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái, Việt Nam
Số điện thoại 0216 3885 555
Trang web
Tọa độ 217.430.326, 1.049.749.178

 


Địa chỉ Khu Du Lịch Sinh Thái Ruby Yên Bái ở đâu?

PXVF+6X7, TT. Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu Du Lịch Sinh Thái Ruby Yên Bái như thế nào?

Giờ làm việc của Khu Du Lịch Sinh Thái Ruby Yên Bái là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Khu Du Lịch Sinh Thái Ruby Yên Bái có website không?

Địa chỉ trang web của Khu Du Lịch Sinh Thái Ruby Yên Bái là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Vĩnh Ninh - Phường Hoàng Văn Thụ