Khu nghỉ dưỡng P’apiu – Bắc Mê

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Km18, Bắc Mê, Hà Giang 20000, Việt Nam
Số điện thoại 0219 3841 999
Trang web http://papiu.vn/
Tọa độ 228.130.068, 1.051.089.772

 


Địa chỉ Khu nghỉ dưỡng P'apiu ở đâu?

Km18, Bắc Mê, Hà Giang 20000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu nghỉ dưỡng P'apiu như thế nào?

Giờ làm việc của Khu nghỉ dưỡng P’apiu là:

Khu nghỉ dưỡng P'apiu có website không?

Địa chỉ trang web của Khu nghỉ dưỡng P’apiu là: http://papiu.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Takalau Residences & Resort - Tp. Phan Thiết