KHU THAM QUAN ẨM THỰC CÚC MÂM XÔI – Tân Qúy Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8P9W+57Q, Tân Qúy Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3709 959
Trang web
Tọa độ 10.317.952, 10.574.574.779.999.900

 


Địa chỉ KHU THAM QUAN ẨM THỰC CÚC MÂM XÔI ở đâu?

8P9W+57Q, Tân Qúy Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của KHU THAM QUAN ẨM THỰC CÚC MÂM XÔI như thế nào?

Giờ làm việc của KHU THAM QUAN ẨM THỰC CÚC MÂM XÔI là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

KHU THAM QUAN ẨM THỰC CÚC MÂM XÔI có website không?

Địa chỉ trang web của KHU THAM QUAN ẨM THỰC CÚC MÂM XÔI là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Phở Bắc Hải - Minh Hưng