Kichi Kichi Tuy Hòa – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 4 Lê Lợi, Phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 7300 027
Trang web http://kichi.com.vn/
Tọa độ 13.085.233.899.999.900, 10.929.760.549.999.900

 


Địa chỉ Kichi Kichi Tuy Hòa ở đâu?

4 Lê Lợi, Phường 2, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Kichi Kichi Tuy Hòa như thế nào?

Giờ làm việc của Kichi Kichi Tuy Hòa là: Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Kichi Kichi Tuy Hòa có website không?

Địa chỉ trang web của Kichi Kichi Tuy Hòa là: http://kichi.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Bình Thịnh - TT. Thanh Ba