Kicochi House – BBQ & Hotpot – Xuân Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 98 Bà Triệu, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0858 055 559
Trang web
Tọa độ 16.464.215.499.999.900, 10.760.005

 


Địa chỉ Kicochi House - BBQ & Hotpot ở đâu?

98 Bà Triệu, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Kicochi House - BBQ & Hotpot như thế nào?

Giờ làm việc của Kicochi House – BBQ & Hotpot là: Thứ Hai:[12:00-21:00], Thứ Ba:[12:00-21:00], Thứ Tư:[12:00-21:00], Thứ Năm:[12:00-21:00], Thứ Sáu:[12:00-21:00], Thứ Bảy:[12:00-21:00], Chủ Nhật:[12:00-21:00]

Kicochi House - BBQ & Hotpot có website không?

Địa chỉ trang web của Kicochi House – BBQ & Hotpot là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán thịt dê - Hà Xá