Kim Lân Hotel – Tân An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 138A Đường Nguyễn An Ninh, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3817 049
Trang web
Tọa độ 100.315.133, 10.578.390.859.999.900

 


Địa chỉ Kim Lân Hotel ở đâu?

138A Đường Nguyễn An Ninh, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Kim Lân Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Kim Lân Hotel là:

Kim Lân Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Kim Lân Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  HaLi Home - Hoa Lư