KING HOTEL – Khu vực cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ RG9V+9FW, Khu vực cầu, An Lão, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0899 252 522
Trang web
Tọa độ 20.818.476, 10.654.368.869.999.900

 


Địa chỉ KING HOTEL ở đâu?

RG9V+9FW, Khu vực cầu, An Lão, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của KING HOTEL như thế nào?

Giờ làm việc của KING HOTEL là:

KING HOTEL có website không?

Địa chỉ trang web của KING HOTEL là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Vu’s Homestay - Bố Trạch