King Hotel – Tuy Hòa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 098 502 22 23
Trang web
Tọa độ 131.126.218, 1.092.979.598

 


Địa chỉ King Hotel ở đâu?

Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của King Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của King Hotel là:

King Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của King Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoang Yen 2 Hotel - Hải Cảng