Kiwi cafe bookstore – Đồng Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 19 Lê Quý Đôn, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình 71000, Việt Nam
Số điện thoại 090 630 23 11
Trang web http://kiwicafe.vn/
Tọa độ 174.772.048, 1.066.231.708

 


Địa chỉ Kiwi cafe bookstore ở đâu?

19 Lê Quý Đôn, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình 71000, Việt Nam

Giờ làm việc của Kiwi cafe bookstore như thế nào?

Giờ làm việc của Kiwi cafe bookstore là: Thứ Hai:[07:00-22:30], Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-22:30], Thứ Năm:[07:00-22:30], Thứ Sáu:[07:00-22:30], Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[07:00-22:30]

Kiwi cafe bookstore có website không?

Địa chỉ trang web của Kiwi cafe bookstore là: http://kiwicafe.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  cafe Bus 19 - Kéo Dài