Kizuna 3 – Ready Serviced Factory – Cần Giuộc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Tan Kim Expansion Industrial Park, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3900 191
Trang web https://kizuna.vn/
Tọa độ 10.624.672.499.999.900, 106.669.401

 


Địa chỉ Kizuna 3 - Ready Serviced Factory ở đâu?

Tan Kim Expansion Industrial Park, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Kizuna 3 - Ready Serviced Factory như thế nào?

Giờ làm việc của Kizuna 3 – Ready Serviced Factory là: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Kizuna 3 - Ready Serviced Factory có website không?

Địa chỉ trang web của Kizuna 3 – Ready Serviced Factory là: https://kizuna.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Kiến Trúc Nội Thất Trường Huy - Nghĩa Lộ