Konni39 Hải Dương – P. Trần Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 3 Quang Trung, P. Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 768 15 08
Trang web
Tọa độ 209.390.459, 1.063.333.308

 


Địa chỉ Konni39 Hải Dương ở đâu?

3 Quang Trung, P. Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Konni39 Hải Dương như thế nào?

Giờ làm việc của Konni39 Hải Dương là: Thứ Bảy:[07:30-21:30], Chủ Nhật:[07:30-21:30], Thứ Hai:[07:30-21:30], Thứ Ba:[07:30-21:30], Thứ Tư:[07:30-21:30], Thứ Năm:[07:30-21:30], Thứ Sáu:[07:30-21:30]

Konni39 Hải Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Konni39 Hải Dương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  VinMart+ - Phường 1