Kontu homestay – Đắk Blà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 92JH+GHX, Unnamed Road, Đắk Blà, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 0260 3856 888
Trang web
Tọa độ 14.381.357.099.999.900, 10.802.899.029.999.900

 


Địa chỉ Kontu homestay ở đâu?

92JH+GHX, Unnamed Road, Đắk Blà, Kon Tum, Việt Nam

Giờ làm việc của Kontu homestay như thế nào?

Giờ làm việc của Kontu homestay là:

Kontu homestay có website không?

Địa chỉ trang web của Kontu homestay là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Binh Duong 2 hotel - Vĩnh Ninh