Lan Phuong Hotel – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 60 Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 67000, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3626 868
Trang web
Tọa độ 11.938.052.299.999.900, 10.843.407.219.999.900

 


Địa chỉ Lan Phuong Hotel ở đâu?

60 Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 67000, Việt Nam

Giờ làm việc của Lan Phuong Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Lan Phuong Hotel là:

Lan Phuong Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Lan Phuong Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Lương Hotel 2 - Đạo Thành