LÀNG NGON Vietnamese Cuisine – Nguyễn Thị Minh Khai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Hem 75A, Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 091 350 43 19
Trang web http://www.langngon.com/
Tọa độ 122.374.844, 10.919.017.889.999.900

 


Địa chỉ LÀNG NGON Vietnamese Cuisine ở đâu?

Hem 75A, Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của LÀNG NGON Vietnamese Cuisine như thế nào?

Giờ làm việc của LÀNG NGON Vietnamese Cuisine là: Thứ Hai:[10:30-21:30], Thứ Ba:[10:30-21:30], Thứ Tư:[10:30-21:30], Thứ Năm:[10:30-21:30], Thứ Sáu:[10:30-21:30], Thứ Bảy:[10:30-21:30], Chủ Nhật:[10:30-21:30]

LÀNG NGON Vietnamese Cuisine có website không?

Địa chỉ trang web của LÀNG NGON Vietnamese Cuisine là: http://www.langngon.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Madame Lân - Thạch Thang