Làng Nổi Tân Lập – Long An – ấp 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QL62, ấp 3, Mộc Hóa, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 096 696 81 33
Trang web http://www.langnoitanlap.com.vn/
Tọa độ 107.132.422, 1.059.877.755

 


Địa chỉ Làng Nổi Tân Lập - Long An ở đâu?

QL62, ấp 3, Mộc Hóa, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Làng Nổi Tân Lập - Long An như thế nào?

Giờ làm việc của Làng Nổi Tân Lập – Long An là: Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00]

Làng Nổi Tân Lập - Long An có website không?

Địa chỉ trang web của Làng Nổi Tân Lập – Long An là: http://www.langnoitanlap.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Mekong Rustic - Cai Lậy