L’angfarm Store Aeon Mall Bình Dương Canary – Khu Phố

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1 Đại lộ Bình Dương, Khu Phố, Thuận An, Bình Dương 820000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 9065
Trang web https://www.langfarm.com/
Tọa độ 109.309.651, 10.671.169.599.999.900

 


Địa chỉ L'angfarm Store Aeon Mall Bình Dương Canary ở đâu?

1 Đại lộ Bình Dương, Khu Phố, Thuận An, Bình Dương 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của L'angfarm Store Aeon Mall Bình Dương Canary như thế nào?

Giờ làm việc của L’angfarm Store Aeon Mall Bình Dương Canary là: Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

L'angfarm Store Aeon Mall Bình Dương Canary có website không?

Địa chỉ trang web của L’angfarm Store Aeon Mall Bình Dương Canary là: https://www.langfarm.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Điểm dừng chân dốc bắc sum - Minh Tân