LANI CAFÉ – KEM Ý TỰ CHỌN( GELATO) – Phường Hải Thịnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Lý Nam Đế, Phường Hải Thịnh, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0888 067 678
Trang web https://www.facebook.com/lanicaffe/
Tọa độ 174.704.186, 10.661.529.279.999.900

 


Địa chỉ LANI CAFÉ - KEM Ý TỰ CHỌN( GELATO) ở đâu?

Lý Nam Đế, Phường Hải Thịnh, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của LANI CAFÉ - KEM Ý TỰ CHỌN( GELATO) như thế nào?

Giờ làm việc của LANI CAFÉ – KEM Ý TỰ CHỌN( GELATO) là: Thứ Hai:[06:30-22:30], Thứ Ba:[06:30-22:30], Thứ Tư:[06:30-22:30], Thứ Năm:[06:30-22:30], Thứ Sáu:[06:30-22:30], Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[07:00-22:30]

LANI CAFÉ - KEM Ý TỰ CHỌN( GELATO) có website không?

Địa chỉ trang web của LANI CAFÉ – KEM Ý TỰ CHỌN( GELATO) là: https://www.facebook.com/lanicaffe/

Hình ảnh

Xem thêm:  Vườn Ươm Cây Giống Manh Tinh - Chí Đạo