Lẩu Mắm Hồng Gấm 2 – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Ninh Bình, Phường 2, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0855 444 744
Trang web http://facebook.com/laumam.honggam
Tọa độ 9.271.512.099.999.990, 10.572.548.929.999.900

 


Địa chỉ Lẩu Mắm Hồng Gấm 2 ở đâu?

Ninh Bình, Phường 2, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Lẩu Mắm Hồng Gấm 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Lẩu Mắm Hồng Gấm 2 là: Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Lẩu Mắm Hồng Gấm 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Lẩu Mắm Hồng Gấm 2 là: http://facebook.com/laumam.honggam

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Bà Béo 2 - Phong Phú