LÊ HUỲNH Hotel – khu phố 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ P, 135 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 096 339 79 94
Trang web https://lehuynhhotel.com/
Tọa độ 10.952.981.399.999.900, 10.821.437.549.999.900

 


Địa chỉ LÊ HUỲNH Hotel ở đâu?

P, 135 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của LÊ HUỲNH Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của LÊ HUỲNH Hotel là:

LÊ HUỲNH Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của LÊ HUỲNH Hotel là: https://lehuynhhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Athena Hotel - Phường 15