Le Indochina Hotel Bắc Ninh – Đại Phúc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 45 Nguyễn Đăng Đạo, Đại Phúc, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3629 999
Trang web http://www.leindochinahotel.com/
Tọa độ 211.794.731, 1.060.705.519

 


Địa chỉ Le Indochina Hotel Bắc Ninh ở đâu?

Số 45 Nguyễn Đăng Đạo, Đại Phúc, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Le Indochina Hotel Bắc Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Le Indochina Hotel Bắc Ninh là:

Le Indochina Hotel Bắc Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Le Indochina Hotel Bắc Ninh là: http://www.leindochinahotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa - Xương Huân