Lee Apartment & Hotel – Đằng Giang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 23 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 040313, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3729 899
Trang web
Tọa độ 20.840.331.499.999.900, 1.066.998.268

 


Địa chỉ Lee Apartment & Hotel ở đâu?

23 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 040313, Việt Nam

Giờ làm việc của Lee Apartment & Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Lee Apartment & Hotel là:

Lee Apartment & Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Lee Apartment & Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Elephant Mount Hotel - Sơn Trạch