linh cafe – TT. Ia Kha

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 86 Phan Chu Trinh, TT. Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai, Việt Nam
Số điện thoại 097 468 27 77
Trang web
Tọa độ 139.636.366, 10.784.109.149.999.900

 


Địa chỉ linh cafe ở đâu?

86 Phan Chu Trinh, TT. Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai, Việt Nam

Giờ làm việc của linh cafe như thế nào?

Giờ làm việc của linh cafe là:

linh cafe có website không?

Địa chỉ trang web của linh cafe là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Le Ciel Cafe - Phường 15