Linh Spa – Vĩnh Điềm Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường B5, Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 090 237 92 63
Trang web
Tọa độ 122.584.799, 1.091.650.171

 


Địa chỉ Linh Spa ở đâu?

Đường B5, Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Linh Spa như thế nào?

Giờ làm việc của Linh Spa là: Thứ Bảy:[08:30-19:00], Chủ Nhật:[08:30-19:00], Thứ Hai:[08:30-19:00], Thứ Ba:[08:30-19:00], Thứ Tư:[08:30-19:00], Thứ Năm:[08:30-19:00], Thứ Sáu:[08:30-19:00]

Linh Spa có website không?

Địa chỉ trang web của Linh Spa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Mai Anh SPA - Trung Kiên