Lò Bánh Mì Đăk Mil – Đắk Mil

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 13 Nguyễn Tất Thành, Đắk Mil, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 090 505 18 55
Trang web
Tọa độ 124.489.968, 10.762.064.869.999.900

 


Địa chỉ Lò Bánh Mì Đăk Mil ở đâu?

13 Nguyễn Tất Thành, Đắk Mil, Đăk Nông, Việt Nam

Giờ làm việc của Lò Bánh Mì Đăk Mil như thế nào?

Giờ làm việc của Lò Bánh Mì Đăk Mil là: Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Lò Bánh Mì Đăk Mil có website không?

Địa chỉ trang web của Lò Bánh Mì Đăk Mil là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Mỹ Wũ Bakery - Phú Thuỷ