Long Gia Quán – Ph.Tiên Cát

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 894W+X2W, Ph.Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0210 3743 999
Trang web
Tọa độ 213.074.893, 1.053.950.722

 


Địa chỉ Long Gia Quán ở đâu?

894W+X2W, Ph.Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Long Gia Quán như thế nào?

Giờ làm việc của Long Gia Quán là: Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00]

Long Gia Quán có website không?

Địa chỉ trang web của Long Gia Quán là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ha Lan Homestay - District