Lotteria Đà Lạt Hoà Bình – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3591 199
Trang web http://www.facebook.com/LotteriaDLHB/
Tọa độ 119.406.699, 1.084.376.509

 


Địa chỉ Lotteria Đà Lạt Hoà Bình ở đâu?

1 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Lotteria Đà Lạt Hoà Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Lotteria Đà Lạt Hoà Bình là: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Lotteria Đà Lạt Hoà Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Lotteria Đà Lạt Hoà Bình là: http://www.facebook.com/LotteriaDLHB/

Hình ảnh

Xem thêm:  Pizza Bầu Vĩnh Yên - Vĩnh Yên