Lotteria Mỹ Tho Ngô Quyền – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 34 Ngô Quyền, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 1800 8099
Trang web http://www.lotteria.vn/
Tọa độ 103.599.524, 1.063.645.509

 


Địa chỉ Lotteria Mỹ Tho Ngô Quyền ở đâu?

34 Ngô Quyền, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Lotteria Mỹ Tho Ngô Quyền như thế nào?

Giờ làm việc của Lotteria Mỹ Tho Ngô Quyền là: Thứ Hai:[07:00-22:30], Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-22:30], Thứ Năm:[07:00-22:30], Thứ Sáu:[07:00-22:30], Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[07:00-22:30]

Lotteria Mỹ Tho Ngô Quyền có website không?

Địa chỉ trang web của Lotteria Mỹ Tho Ngô Quyền là: http://www.lotteria.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Lẩu Paul - Tân Phong