Lotteria Vincom Plaza Sơn La – P. Quyết Thắng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Trường Chinh, P. Quyết Thắng, Sơn La, Việt Nam
Số điện thoại 0365 528 350
Trang web https://www.facebook.com/lotteriasonla
Tọa độ 213.234.994, 10.391.739.079.999.900

 


Địa chỉ Lotteria Vincom Plaza Sơn La ở đâu?

Trường Chinh, P. Quyết Thắng, Sơn La, Việt Nam

Giờ làm việc của Lotteria Vincom Plaza Sơn La như thế nào?

Giờ làm việc của Lotteria Vincom Plaza Sơn La là: Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Lotteria Vincom Plaza Sơn La có website không?

Địa chỉ trang web của Lotteria Vincom Plaza Sơn La là: https://www.facebook.com/lotteriasonla

Hình ảnh

Xem thêm:  Jollibee Thái Bình - P. Đề Thám