Luxury Backpackers Hotel – Hàng Trống

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 56 Ng. Huyện, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3258 5566
Trang web http://luxurybackpackers.com.vn/
Tọa độ 21.029.330.599.999.900, 1.058.479.661

 


Địa chỉ Luxury Backpackers Hotel ở đâu?

56 Ng. Huyện, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Luxury Backpackers Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Luxury Backpackers Hotel là:

Luxury Backpackers Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Luxury Backpackers Hotel là: http://luxurybackpackers.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Đông Xuyên - Mỹ Long