Lý Bình 68 – Thành phố Vinh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Nghi Phan, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 096 937 15 77
Trang web
Tọa độ 18.706.026.299.999.900, 1.056.775.797

 


Địa chỉ Lý Bình 68 ở đâu?

Nghi Phan, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Lý Bình 68 như thế nào?

Giờ làm việc của Lý Bình 68 là: Thứ Hai:[05:00-11:00], Thứ Ba:[05:00-11:00], Thứ Tư:[05:00-11:00], Thứ Năm:[05:00-11:00], Thứ Sáu:[05:00-11:00], Thứ Bảy:[05:00-11:00], Chủ Nhật:[05:00-11:00]

Lý Bình 68 có website không?

Địa chỉ trang web của Lý Bình 68 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Bình Oanh - Lưỡng Vượng