Mai Chau Discovery Hotel – TT. Mai Châu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 25 Pom Coọng, 25 pomcoong, TT. Mai Châu, Mai Châu, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 097 635 96 86
Trang web
Tọa độ 20.653.979, 1.050.734.648

 


Địa chỉ Mai Chau Discovery Hotel ở đâu?

25 Pom Coọng, 25 pomcoong, TT. Mai Châu, Mai Châu, Hòa Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Mai Chau Discovery Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Mai Chau Discovery Hotel là:

Mai Chau Discovery Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Mai Chau Discovery Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn LAM ANH 2 dalat - Phường 2