Mai Chau Hotel 24 – Chiềng Châu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 24 Bản Lác, Chiềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0367 218 635
Trang web
Tọa độ 20.650.871.799.999.900, 1.050.714.837

 


Địa chỉ Mai Chau Hotel 24 ở đâu?

24 Bản Lác, Chiềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Mai Chau Hotel 24 như thế nào?

Giờ làm việc của Mai Chau Hotel 24 là:

Mai Chau Hotel 24 có website không?

Địa chỉ trang web của Mai Chau Hotel 24 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  nhà nghỉ white house - Hiệp Thanh