Mai chau rice fields homestay – Mai Châu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Nà Phòn, Mai Châu, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 097 694 52 34
Trang web https://m.facebook.com/pages/category/Product-Service/Mai-chau-rice-fields-homestay-104967364217739/
Tọa độ 206.574.892, 1.050.631.228

 


Hình ảnh

Xem thêm:  Dream Homestay - Phường7