Ma’s Milktea & Gelato – Phường 9

Thông tin liên hệ

Địa chỉ WFX8+7M7, Trần Thái Tông, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 098 302 99 07
Trang web https://www.facebook.com/Mas-milktea-gelato-621616078318764/
Tọa độ 11.948.158, 1.084.666.848

 


Địa chỉ Ma's Milktea & Gelato ở đâu?

WFX8+7M7, Trần Thái Tông, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Ma's Milktea & Gelato như thế nào?

Giờ làm việc của Ma’s Milktea & Gelato là: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  The Matrix coffee and cocktails - Nhân Hoà