Mật Ong nguyên chất Trà Vinh – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 11/9 Đường Ngô Quốc Trị, Phường 1, Trà Vinh, 87000, Việt Nam
Số điện thoại 098 884 54 27
Trang web https://www.facebook.com/M%E1%BA%ADt-Ong-R%E1%BB%ABng-167651400107717/
Tọa độ 99.453.307, 1.063.386.484

 


Địa chỉ Mật Ong nguyên chất Trà Vinh ở đâu?

11/9 Đường Ngô Quốc Trị, Phường 1, Trà Vinh, 87000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mật Ong nguyên chất Trà Vinh như thế nào?

Giờ làm việc của Mật Ong nguyên chất Trà Vinh là: Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Giò Chả Hương - P. Ngọc Châu